| برو به  

 

مشتری گرامی: ضمن تشکر ازحسن انتخاب جنابعالی، لطفاٌ از پرداخت و یا واریز وجوه مربوط به حساب شرکت نگین خودرو اطمینان حاصل فرمائید. این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص پرداخت وجوه به حساب های غیر از این شرکت را نخواهد داشت.