ثبت‌نام یکشنبه 29 مرداد 1396
پشتیبانی فنی و گارانتی

پشتیبانی فنی و گارانتی

هدف اين شرکت اطمينان یافتن از عملكرد مناسب و هماهنگ در ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان شركت نگین خودرو می باشد. در این راستا تمامی مسائل فنی و تعمیراتی مطابق آخرین استانداردهای شرکت رنو انجام می پذیرد. گارانتي ، تعهد و قبول شركت رنو مبني بر پوشش ايرادهاي ناشي از طراحي و ساخت خودرو (ایرادهای کیفی) براي يك دوره مشخص مي باشد كه در صورت بروز هرگونه مشكل در اين دوره تمامی ايرادات ناشي از توليد (ایرادات کیفی) طبق الزامات ارائه شده در دفترچه گارانتی در چارچوب قوانين گارانتي شركت رنو توسط شركت نگین خودرو برطرف خواهد شد. پروسه های گارانتی مطابق دستورالعمل های گارانتی شرکت رنو بوده و کاملا با آیین نامه حقوق مصرف کنندگان مطابقت دارد. ادامه