ثبت‌نام یکشنبه 29 مرداد 1396
نمایندگی ها
نوع نمایندگی شهر کد نام آدرس کد شهر تلفن فکس ساعات کار
فروش شیراز شعب شعبه شیراز - مرکزی شیراز،فرهنگ شهر، ایستگاه 15، بعد از کوچه 40، ساختمان رنو 071 36306225 36306281 شنبه تا پنجشنبه 9:00 الی 21:00و جمعه ها 9:30 الی 14:00 ادامه
فروش و خدمات پس از فروش شیراز 214 حریّت شیراز، بلوار سلمان فارسی(پل پیرنیا)، کوچۀ چهارم 071 37328470 - 218-37302111 37302116 7 الی 12- 14:30 الی 18 و پنجشنبه ها 7 الی 12 ادامه
فروش و خدمات پس از فروش شیراز شعب شعبه شیراز 1 (تعمیرگاه مرکزی شیراز) شیراز، بلوار سلمان فارسی، کوچه چهارم 071 نمایشگاه: 3-37320062 / تعمیرگاه: 37313262- 37313038 37322590 شنبه تا پنجشنبه: 8:00 الی 20:00
جمعه: 10:00 تا 13:30
ادامه