ثبت‌نام شنبه 16 اسفند 1399

نگین خودرو، نماینده رسمی رنو فرانسه دعوت به همکاری می نماید:

نگین خودرو، نماینده رسمی رنو فرانسه دعوت به همکاری می نماید:


ردیف کد استخدامی عنوان شغل شرح وظایف شرایط احراز

1

M03

کارشناس تحقیقات بازار

 • جمع آوری داده هادر مورد رقبا و تحلیل آمیخته بازاریابی و استراتژیهای فروش و توزیع شرکتهای رقیب
 • گردآوری داده ها از مشتریان، رقبا و شرایط بازار
 • تجزیه و تحلیل بازار و ارائه استراتژی های بازاریابی و برنامه های بازاریابی
 • تجزیه و تحلیل گزارش های فروش
 • ارائه ایده های جدید در جهت بهبود برند شرکت
 • تهیه برنامه هایی برای افزایش مشتریان جدید
 • طراحی مفهوم برند، شناسایی و مدیریت برند
 • انجام تحقیقات در پروژه ها در مورد نیازهای مشتری و بازار و شناسایی نیازهای بالقوه مشتریان
 • حداقل 3 سال سابقه کاری در حوزه تحقیقات بازار خودرو
 • حداقل لیسانس در رشته های مدیریت بازرگانی/ بازاریابی/ مدیریت صنعتی/ آمار/ پژوهشگری/ مهندسی مکانیک/ مهندسی صنایع و MBA
 • تسلط بر تحقیقات بازار
 • آشنایی با بازار خودرو
 • توانایی ارائه گزارشات تحلیلی
 • توانایی کار با نرم افزارهای آنالیزی
 • تسلط بر نرم افزارهای آفیس و SPSS
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • حداکثر ۳۵ سال سن
 • مأموریت های داخل و خارج از کشور

2

M13

کارشناس ارشد تحقیقات بازار

 • نظارت بر ایجاد طرح کسب و کار برای واحد بازاریابی در راستای اهداف اصلی شرکت
 • تجزیه و تحلیل بازار و ارائه استراتژی های بازاریابی و برنامه های بازاریابی
 • تحلیل فروش و ارائه گزارشهای مدون به مدیریت
 • تحلیل سیاستهای قیمتگذاری رقبا و شرکت و ارائه پیشنهادات سازنده
 • ارائه ایده های جدید در جهت بهبود تصویر شرکت، فروش و عملیات
 • تحلیل و پیش بینی روشهای قیمتگذاری
 • تحلیل رفتار رقبا
 • ارزیابی بازار و شناسایی و معرفی محصولات جدید
 • ارزیابی اثربخشی برنامه ها و استراتژیهای بازار
 • طراحی برنامه هایی برای افزایش مشتریان جدید
 • طراحی مفهوم برند، شناسایی و مدیریت برند
 • نظارت بر اجرای تحقیقات در پروژه ها در مورد نیازهای مشتری و بازار و شناسایی نیازهای بالقوه مشتریان
 • نظارت و هماهنگی اجرای برنامه های پژوهشی و هماهنگی برای انجام این برنامه
 • حداقل 5 سال سابقه کاری در حوزه تحقیقات بازار خودرو
 • حداقل لیسانس در رشته های مدیریت بازرگانی/ بازاریابی/ مدیریت صنعتی/ آمار/ پژوهشگری/ مهندسی مکانیک/ مهندسی صنایع و MBA
 • تسلط بر تحقیقات بازار و بازار خودرو
 • تسلط به بخش بندی خودروها
 • توانایی ارائه گزارشات تحلیلی
 • توانایی کار با نرم افزارهای آنالیزی و آفیس
 • برخورداری از دانش کافی در زمینه اصول و روشهای بازاریابی و فروش
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • حداکثر 35 سال سن
 • مأموریت های داخل و خارج از کشور
 • آشنایی کامل با مشخصات فنی خودروها در کشور

3

DLR01

کارشناس توسعه شبکه نمایندگان

 • بررسی عملکرد نمایندگی ها و ارائه پیشنهادات لازمدر جهت ارتقا سطح کیفی نمایندگان
 • ارزیابی توزیع خودروها در استانها و طراحی برنامه گسترش شبکه نمایندگان با در نظر گرفتن توسعه فروش
 • عملیاتی نمودن جذب نمایندگان براساس برنامه
 • کمک به نمایندگان جذب شده در راستای استانداردسازی شرکت
 • توسعه شبکه نمایندگان و افزایش تعداد نمایندگی های خودرو
 • تدوین استانداردها و آیین نامه ها برای نمایندگان خودرو
 • حفظ شرایط و ارتقای کیفی نمایندگی ها
 • تهیه گزارش KPI از نمایندگان
 • بازدید از نمایندگی های خودرو و بازرسی آنها و تهیه برنامه اجرایی در جهت بهبود
 • استانداردسازی نمایندگان
 • ارائه نتایج و گزارش مربوط به امتیازات و رتبه بندی نمایندگان
 • کنترل فرآیند آموزشی نمایندگان و اطمینان از پیاده سازی برنامه آموزشی پرسنل نمایندگی ها
 • حداقل 3 سال سابقه کاری در توسعه شبکه نمایندگان خودرو
 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته مکانیک/ مهندسی صنایع/ مدیریت
 • توانایی تجزیه و تحلیل شبکه نمایندگان در بازار خودرو
 • جزئی نگر و دارای توانایی مدیریت پروژه ها
 • تسلط بر نرم افزارهای آفیس
 • توانایی تهیه گزارش از روند پیشرفت پروژه های توسعه شبکه
 • فن بیان و توانایی مذاکره بالا
 • آشنایی با ارزیابی ISQI و ارائه برنامه اجرایی هدفمند برای توسعه شبکه نمایندگان
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • حداکثر 35 سال سن
 • مأموریت های داخل و خارج از کشور

4

DLR11

کارشناس ارشد توسعه شبکه نمایندگان

 • توسعه شبکه نمایندگان و افزایش تعداد نمایندگی های خودرو
 • تدوین استانداردها و آیین نامه ها برای نمایندگان خودرو
 • حفظ شرایط و ارتقای نمایندگی های خودرو
 • تهیه گزارش KPI از نمایندگان خودرو
 • استانداردسازی تجهیزات و وسایل نمایندگان
 • تهیه گزارش مربوط به امتیازات و رتبه بندی نمایندگان
 • برگزاری سرویس کمپین
 • حداقل 5 سال سابقه کاری در توسعه شبکه نمایندگان خودرو
 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته مکانیک/ مهندسی صنایع/ مدیریت
 • توانایی تجزیه و تحلیل شبکه نمایندگان در بازار خودرو
 • جزئی نگر و دارای توانایی مدیریت پروژه ها
 • تسلط بر نرم افزارهای آفیس
 • توانایی تهیه گزارش از روند پیشرفت پروژه های توسعه شبکه
 • فن بیان و توانایی مذاکره بالا
 • تسلط بر ارزیابی ISQI و ارائه برنامه اجرایی هدفمند برای توسعه شبکه نمایندگان
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • حداکثر 35 سال سن
 • مأموریت های داخل و خارج از کشور

5

M17

کارشناسی ارشد بازاریابی توسعه شبکه های اجتماعی

 • تحلیل و بررسی نحوه تبلیغات رقبا در داخل و خارج از کشور و تهیه گزارش
 • تحلیل اثربخشی برنامه های بازاریابی و ایجاد برنامه در راستای بهبود آنها
 • تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیت های تبلیغات الکترونیک
 • ایجاد محتوای دیجیتال و گرافیکی در شبکه های اجتماعی
 • آشنا به شبکه های اجتماعی و فعالیت مداوم وپویا و مدیریت آنها
 • بهینه سازی رسانه های اجتماعی در شبکه های اجتماعی
 • گردآوری‌، جمع‌بندی‌ و تحلیل‌ نظرها و دیدگاههای‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیتهای‌سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مدیریت‌
 • ارزیابی کارآیی و اثربخشی روشهای تبلیغات در فضای دیجیتال
 • بکارگیری جدیدترین روشهای بازاریابی دیجیتالی و طراحی ارائه روشهای خلاقانه در کمپین های موفق
 • حداقل 4 سال سابقه کار در حوزه بازاریابی شبکه های اجتماعی
 • حداقل لیسانس در رشته های مدیریت بازرگانی/ بازاریابی، مهندسی صنایع، IT و MBA
 • تسلط بر نرم افزارهای آفیس
 • تسلط بر شبکه های اجتماعی
 • توانایی کار با نرم افزارهای آنالیزی
 • آشنایی با ATL/BTL/TTL
 • تسلط بر تولید محتوا و به روز رسانی سایت و شبکه های اجتماعی
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • خلاق، ایده پرداز و تحلیلگر
 • علاقه مند به تولید محتوا
 • تسلط بر اصول و فنون مذاکره و مشتری مداری
 • جزئی نگر و قادر به کار همزمان بر روی پروژه های متعدد به طور سازمان یافته و با الویت بندی
 • حداکثر ۳۵ سال
 • مأموریت های داخل و خارج از کشور

6

M18

کارشناسی ارشد برگزاری نمایشگاه ها

 • برنامه ریزی سالیانه برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی خودرو
 • تهیه محصولات تبلیغاتی برای نمایشگاه های خودرو
 • شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی خودرو
 • تدوين برنامه و بودجه سالانه برای شرکت در نمایشگاه ها
 • طراحي و اجراي كمپين تبليغاتي (محيطي و رسانه اي)
 • حداقل 2 سال سابقه کاری در حوزه مرتبط
 • حداقل لیسانس در رشته های مدیریت بازرگانی/ روابط عمومی
 • آشنایی با بازار خودرو
 • تسلط بر نرم افزارهای آفیس
 • تسلط بر زبان انگلیسی
 • حداکثر ۳۵ سال سن
 • مأموریت های داخل و خارج از کشور
امتیاز به خبر :

فایل پیوست

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.
ankara escort pendik escort
erotik film izle
escort nigde escort ordu
Kayseri escort