ثبت‌نام یکشنبه 03 بهمن 1400
لیست عاملین و شعب لغو شده

لیست عاملین و شعب لغو شده

ادامه
لیست عاملین و شعب لغو شده شرکت نگین خودرو
ردیف استان شهر نام عاملین کد عاملیت
1 البرز کرج ناصرترابی 406
2 آذربایجان شرقی تبریز نوری 104
3 آذربایجان شرقی تبریز دسترنج آزادی 114
4 آذربایجان شرقی تبریز نخجوانی 118
5 آذربایجان غربی بوکان شاه مرادی 119
6 تهران تهران محسنیان 403
7 تهران تهران رخشان 412
8 تهران تهران قنبری 415
9 تهران تهران عین آبادی 418
10 تهران تهران یگانه 408
11 تهران تهران تعمیرگاه مرکزی غرب 710
13 زنجان زنجان تعمیرگاه مرکزی زنجان 125
12 قزوین قزوین دوست محمدی 113
14 قم قم پورات 103
15 کرمان کرمان محتشم ماهانی 305
16 کرمان کرمان زاهدی 301
17 کرمان کرمان محمدرضا میرزائی 307
18 مازندران آمل صادقی 220
19 مازندران بابل بزرگ روشن 218
20 مازندران بابل تعمیرگاه مرکزی بابل 226
21 مازندران ساری تعمیرگاه مرکزی ساری 235
22 همدان همدان حنیفی- شیری 106
23 همدان همدان سعیدی راد 126
24 همدان همدان حنیفی- شیری 130
25 یزد یزد بنائی- شیرازی 227
26 خراسان رضوی نیشابور حسینی-محمدی 309
27 آدربایجان غربی ارومیه جوانمنش 108
28 تهران تهران شاه پری 413
29 تهران تهران رضا بهروزی مند 417
30 قم قم آخوندی قم 112
ankara escort pendik escort
erotik film izle
escort nigde escort ordu
Kayseri escort