ثبت‌نام شنبه 02 شهریور 1398
پرسنل شعبه میرداماد

شهروز بیدار

سرپرست

شهروز بیدار

سرپرست

سرکار خانم گودرزی

کارشناس

سرکار خانم گودرزی

کارشناس

جنای آقای مجتبی پاکدل

کارشناس

جناب آقای مجتبی پاکدل

کارشناس

خانم سحر قربانی

کارشناس

خانم سحر قربانی

کارشناس
گالری تصاویر
zoom

تصویر نمایشگاه پل رومی 1

zoom

تصویر نمایشگاه پل رومی 4

zoom

تصویر نمایشگاه پل رومی 6

zoom

تصویر نمایشگاه پل رومی 7