ثبت‌نام جمعه 04 فروردین 1402

قرارداد فروش خودرو


ماده 1 : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش یک دستگاه خودرو .................................................. تیپ .................................. مدل ....................... اولویت رنگ۱: ............................................... اولویت رنگ ۲: .................................................... اولویت رنگ ۳: .....................................................

تبصره ۱: خودرو براساس مدل و رنگ مورد درخواست خريدار و در غیر اینصورت از مدل ها و رنگهای موجود (طبق اولویت) تحویل خواهد شد و در اين صورت خريدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است

شخص حقیقی

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

کد ملی:

شماره شناسنامه:

محل تولد:

تاریخ تولد:

شغل:

آدرس کامل پستی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

کد پستی:

شخص حقوقی

نام شرکت:

نام مدیریت:

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

کد اقتصادی:

شناسه ملی:

نام نماینده:

شماره معرفی نامه:

آدرس کامل پستی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه نماینده:

کد پستی:

ماده 3 : فروشنده

شرکت توسعه خدماتی بازرگانی نگین خودرو ایرسا به شناسه ملی: 10320237193و شماره ثبت: 37394۵ به نشانی میدان ارتش ، ابتدای بلوار ارتش ، نبش خیابان اراج ، ساختمان نگین ، کد پستی ۹۳۴۱۱-۱۷۴۶۶

ماده 4 : بها و شرايط فروش :

۱-۴- قيمت خودروي موضوع قرارداد به عدد ....................... و به حروف ...................................... ريال مي باشد که با عنايت به مفاد آتي اين قرارداد تعیين و به شرح ذيل پرداخت مي گردد و خريدار خيارات غبن ولوغبن فاحش  را از خود سلب و ساقط مي نمايد .

۲-۴- پرداخت هاي خریدار به شرح زير مي باشد:

ردیف

نوع پرداخت

شماره سند

تاريخ

نام بانك

نام شعبه

حساب شرکت

مبلغ (ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره ۲: ملاک محاسبه زمان تحويل خودرو و محاسبه حقوق قراردادي خريدار، پرداخت وجه چکهاي تعيين شده ميباشد. بديهي است شرکت نگين خودروايرسا در خصوص واريز و پرداخت مبالغ قرارداد به حساب بانکي سايرين حتي نمايندگيهاي مجاز مسئوليتي ندارد.

ماده 5: زمان و مکان تحویل :

خودرو موضوع اين قرارداد ظرف مدت 30 روز کاري از روز وصول مبالغ پرداختني موضوع ماده 4 اين قرارداد و منوط به ايفاي کامل مفاد ماده مذکور، تحويل مي گردد. تحویل خودروهای ثبت نامی شعب تهران در محل اداره تحویل شرکت و  ثبت نامی نمایندگی ها، در محل نمایندگی خواهد بود.

تبصره ۳: در صورت درخواست خریدار مبنی بر تحویل خودرو در یکی از نمایندگی های سراسر کشور، هزینه نقل و انتقال خودرو به عهده خریدار خواهد بود.

تبصره ۴: روزهاي پنجشنبه، جمعه و ايام تعطيل جزء روزهاي کاري مورد محاسبه قرار نمي گيرند.

ماده 6: تعهدات طرفين قرارداد

۱-۶-  فروشنده مراتب آمادگي خود را در خصوص تحويل خودرو از طريق ارتباط تلفني، ارسال پیامک يا ارسال دعوتنامه از طريق پست به آدرس مندرج در اين فرم و يا آدرس جديد خريدار كه كتباً به شركت اعلام گرديده به اطلاع خريدار خواهد رساند و در صورت تغيير آدرس و عدم اعلام آن از طرف خريدار به شركت ، دعوتنامه به آدرس قید شده در قرارداد ابلاغ شده تلقي مي‌گردد.

۲-۶- عدم مراجعه خريدار ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام فروشنده مبنی بر آماده تحویل بودن خودروی موضوع قرارداد به منزله انصراف خريدار از تحويل خودروی موضوع قرارداد بوده و خريدار به موجب همين قرارداد به فروشنده وکالت ، اختيار و نمايندگي داده تا موضوع قرارداد را بنا به تشخيص خود به هر مبلغ و هر شرط منتقل نموده و اقدام به استرداد وجوه دريافتي پس از کسر خسارات وارده به خريدار نمايد.

۳-۶- با توجه به اینکه دستور العمل شماره گذاری خودروها دارای تاریخ انقضاء می باشد، خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اسناد شماره گذاری و اعلام شرکت مبنی بر آماده شماره گذاری بودن خودروی موضوع قرارداد، نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نماید، در غیر این صورت، مسئولیت عدم شماره گذاری خودرو و هزینه های مرتبت با آن بر عهده خریدار می باشد.

۴-۶-  طرفين ضمن عقد خارج لازم توافق نمودند در صورت عدم وصول چك دريافتي موضوع بند 2 ماده 4 و يا واريز مبالغ نقدي به حسابهايي غير از حسابهاي شرکت نگين خودرو ايرسا (فروشنده) ، اين قرارداد منفسخ و فروشنده اختيار دارد خودروي موضوع قرارداد را به ديگري واگذار نمايد.

۵-۶-  در صورت درخواست خريدار مبني بر استفاده از تسهيلات اعتباري موضوع بخشنامه فروش اين قرارداد، احراز شرايط مورد نظر شرکت ها و موسسات اعتباري طرف قرارداد فروشنده جهت اخذ تسهيلات از سوي خريدار الزامي بوده و خريدار می بایست مفاد قرارداد مربوطه را کاملا رعايت نمايد. خريدار به موجب اين قرارداد به فروشنده وکالت داد نسبت به تسهيل اعتبار از موسسات اعتباري اقدام و کليه هزينه هاي مربوطه را از پرداختهاي خريدار کسر نمايد .

۶-۶- در صورت درخواست خریدار مبنی بر استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع بخشنامه فروش این قرارداد، خریدار متعهد به پرداخت اقساط و تامین وجه چکهای صادره در موعد مقرر می باشد. در صورتیکه خریدار هر یک از اقساط بدهی خود را در سررسید مقرر پرداخت ننماید موظف به پرداخت جریمه ای معادل ۱.۵ در هزار نسبت به کل بدهی پرداخت نشده بصورت روزانه می باشد. همچنین اقساط باقیمانده خریدار دین حال شده و تمامی مطالبات اعم از اقساط گذشته و آینده و خسارات و جریمه دیرکرد و حق بیمه های پرداختی و حق الوکاله و هزینه های دادرسی متعلقه و سایر هزینه ها و مخارج و خسارات وارده را از طریق اجرائیه و هر گونه اقدام قانونی لازم مطالبه و وصول خواهد نمود.

۷-۶- در صورت بروز شرايط فورس ماژور مانند زلزله، سيل ، جنگ ، آتش‌سوزي،‌ شورش های فراگیر و همچنین تحریم های اقتصادی بین المللی که موجب عدم تحویل خودرو از سوی سازنده به فروشنده گردد و نیز تغییر قوانین، مقررات، ضوابط و شرایط تاثیرگذار بر امور گمرکات و واردات خودرو به کشور و نیز افرایش نرخ ارز بیش از ۵ % (پنج درصد) از زمان انعقاد قرارداد، که شرکت را از انجام تعهدات خود بازدارد، در ابتدا فروشنده موظف است تا مراتب را بصورت کتبی به اطلاع خریدار برساند و تا رفع شرایط فورس ماژور بوجود آمده کلیه تعهدات طرفین به حالت تعلیق در آمده و در صورت تداوم وضعیت فورس ماژور بیش از یک ماه، هر یک از طرفین مجاز خواهد بود تا نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید. بدیهی است در صورت فسخ قرارداد، فروشنده صرفاً موظف به استرداد اصل وجوه دريافتي به خريدار ظرف مدت يکماه مي باشد.

۸-۶-خريدار حق انتقال موضوع اين قرارداد را بدون اخذ مجوز كتبي فروشنده تحت هر عنوان از عناوين قانوني اعم از قطعي شرطي،‌ وكالت، رهني و غيره را از خود ساقط نموده و بنابراين انجام هرگونه انتقال حقوق اين قرارداد بدون اجازه كتبي فروشنده باطل است.

۹-۶- در صورت تاخير در تحويل خودروي موضوع اين قرارداد مدت تاخيراز زمان سررسيدبصورت روز شمار با نرخ ساليانه .....% محاسبه و به خريدار پرداخت ميگردد.

۱۰-۶- خريدار در طول مدت قرارداد مي تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت کتبي اقدام نمايد. در اين صورت شرکت ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت درخواست کتبي فسخ، نسبت به استرداد الباقي وجوه دريافتي به خريدار اقدام می نمايد .

ماده 7 : ساير موارد

۱-۷- ماليات بر ارزش افزوده به عهده خريدار مي باشد که در قيمت نهايي خودرو لحاظ شده است.

۲-۷- خودروي موضوع قرارداد داراي پوشش بيمه شخص ثالث سال اول مي باشد که حق بيمه آن در قيمت نهايي خودرو لحاظ شده است.

۳-۷- قيمت نهايي خودرو شامل کليه هزينه هاي مربوط به شماره گذاري ازجمله ماليات ها، فيش10%، عوارض شهرداري و پلاک ، بيمه شخص ثالث مي باشد.

۴-۷- تحويل خودرو به خريدار و يا نماينده قانوني وي طي وكالت‌نامه محضري با ارائه اصل نسخه قرارداد و كارت شناسايي معتبر انجام مي‌پذيرد.

۵-۷- خودروي موضوع قرارداد تحت پوشش گارانتي 5 سال و يا 150 هزار کيلومتر کارکرد توسط شرکت نگين خودرو ايرسا(نمايندگي رسمي رنو فرانسه در ايران) مي باشد.

۶-۷- فروشنده خودرو موضوع قرارداد را در مرحله قبل از تحويل،‌مورد بازرسي فني PDI و PDS قرارداده و به صورت صحيح و سالم به خريدار تحويل خواهد نمود.

۷-۷- بهاي خودرو در سراسر كشور براساس مفاد اين قرارداد يكسان مي‌باشد.

ماده ۸- حل اختلاف 

در صورت بروز اختلاف بین خریدار و  فروشنده، انجمن وارد کنندگان خودرو بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین می گردد و در صورت عدم حصول توافق، موضوع از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری شهر تهران حل و فصل خواهد گردید.

ماده ۹ : موخره

اين قرارداد در ۹ ماده، ۴ تبصره و ۴ نسخه که تمام نسخ حکم واحد را دارند تنظيم و مبادله گرديده و بدون مهر و امضاء هولوگرام شركت نگين خودرو ايرسا فاقد اعتبار مي باشد.

 

 

         

ankara escort pendik escort
erotik film izle
escort nigde escort ordu
Kayseri escort