ثبت‌نام شنبه 04 خرداد 1398کلیه عاملیت های نگین خودرو ملزم به ارائه خدمات به تمامی خودروهای تحت پوشش و مورد تعهد این شرکت می باشند.