ثبت‌نام ﺳﻪشنبه 01 مرداد 1398
اجرت

مشاهده اجرت خدمات و قطعات

مشتریان گرامی

1. میزان اجرت های تعمیراتی عاملیت ها و شعب خدمات شرکت نگین خودرو، بر اساس رتبه هر عاملیت/شعبه تعیین می گردد.

2. به منظور افزایش رضایت مندی مشتریان هزینه های خدمات وارانتی (به غیر از رتبه D) پایین تر از خدمات گارانتی درنظر گرفته شده است.

3. جهت اطلاع از رتبه هر عاملیت/شعبه به قسمت بالای فاکتورهای صادر شده مراجعه نمایید.

4. نرخ اجرت سرویس های دوره ای در عاملیت ها و شعب با رتبه A+ برمبنای رتبه B و در عاملیت ها و شعب با رتبه های دیگر بر اساس رتبه C دریافت خواهد شد.

5. نرخ خدمات امدادی در نگین سرویس بر اساس نرخ های رتبه D خواهد بود.

رتبه نرخ اجرت خدمات وارانتی (ريال) نرخ اجرت خدمات گارانتی (ريال) مبلغ اجرت
A+ (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 800,000 (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 1,000,000 مبلغ اجرت (ریال)
A (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 750,000 (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 900,000
B+ (60 /نفر دقیقه کد خدمت) * 700,000 (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 800,000
B (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 650,000 (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 750,000
C (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 600,000 (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 650,000
D (60 /نفر دقیقه کد خدمت) * 550,000 (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 550,000