ثبت‌نام جمعه 30 شهریور 1397
رزرو تست درایو
اجرت

مشاهده اجرت خدمات و قطعات

مشتریان گرامی

1. میزان اجرت های تعمیراتی عاملیت ها و شعب خدمات شرکت نگین خودرو، بر اساس رتبه هر عاملیت/شعبه تعیین می گردد.

2. به منظور افزایش رضایت مندی مشتریان هزینه های خدمات وارانتی (به غیر از رتبه D) پایین تر از خدمات گارانتی درنظر گرفته شده است.

3. جهت اطلاع از رتبه هر عاملیت/شعبه به قسمت بالای فاکتورهای صادر شده مراجعه نمایید.

رتبه نرخ اجرت خدمات وارانتی (ريال) نرخ اجرت خدمات گارانتی (ريال) مبلغ اجرت
A+ (نفر دقیقه کد خدمت /60) * 800,000 (60/نفر دقیقه کد خدمات) * 1,000,000 مبلغ اجرت (ریال)
A (نفر دقیقه کد خدمت /60) * 750,000 (60/نفر دقیقه کد خدمات) * 900,000
B+ (نفر دقیقه کد خدمت /60) * 700,000 (60/نفر دقیقه کد خدمات) * 800,000
B (نفر دقیقه کد خدمت /60) * 650,000 (60/نفر دقیقه کد خدمات) * 750,000
C (نفر دقیقه کد خدمت /60) * 600,000 (60/نفر دقیقه کد خدمات) * 650,000
D (نفر دقیقه کد خدمت /60) * 550,000 (60/نفر دقیقه کد خدمات) * 550,000
مشاهده اجرت