ثبت‌نام یکشنبه 29 فروردین 1400
اجرت

مشاهده اجرت خدمات 

مشتریان گرامی

1. میزان اجرت های تعمیراتی عاملیت ها و شعب خدمات شرکت نگین خودرو، بر اساس رتبه هر عاملیت/شعبه تعیین می گردد.

2. جهت اطلاع از رتبه هر عاملیت/شعبه به قسمت بالای فاکتورهای صادر شده مراجعه نمایید.

3. نرخ خدمات امدادی در نگین سرویس بر اساس نرخ های رتبه B خواهد بود.

رتبه نرخ اجرت خدمات وارانتی (ريال) نرخ اجرت خدمات گارانتی (ريال) مبلغ اجرت
A (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 1,120,000 (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 1,120,000 مبلغ اجرت (ریال)
B (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 950,000 (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 950,000
C (60 /نفر دقیقه کد خدمت) * 850,000 (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 850,000
D (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 720,000 (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 720,000
E (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 620,000 (60/نفر دقیقه کد خدمت) * 620,000
ankara escort pendik escort
erotik film izle
escort nigde escort ordu
Kayseri escort