نگین خودرو

تاریخ: 07 بهمن 1396

نگین های رنو در اصفهان درخشیدند

برای نخستین بار کارناوال تلیسمان سواران در آخرین روز نمایشگاه خودرو اصفهان برگزار شد.

نمایشگاه خودرو اصفهان، پر رونق ترین رویداد خودرویی ها در ماه های پایانی سال است و نگین خودرو با دست پر به شهر اصفهان آمده بود. روز نخست نمایشگاه با رونمایی خودرو محبوب و دوست داشتنی مگان آغاز شد و اصفهانی ها بعد از شهر تهران اولین کسانی بودند که با مگان آشنا شدند.

روز آخر نمایشگاه اصفهان یعنی جمعه، نگین خودرو حضور متفاوتی در خیابان های شهر اصفهان داشت.

قنـاد نمایندگی فعال نگین خودرو در شهر اصفهان با حمایت از گروه تلیسمان سواران برای نخستین بار در این شهر و در حاشیه نمایشگاه خودرو اصفهان، کارناوال تلیسمان سواران را در شهر اصفهان به راه انداخت.