نگین خودرو

تاریخ: 06 مرداد 1397

شکایت نگین خودرو از بانک مرکزیبسمه تعالی

 

با سپاس از تعامل مشتریان محترم به اطلاع میرساند :

   ضمن حمایت از سیاست های کلی نظام و با همراهی تیم اقتصادی دولت ، نظر به عدم پاسخگوئی بانک مرکزی به مکاتبات ارسالی قبلی این شرکت به ناچار در راستای احقاق حقوق مشتریان گرامی ، شکایتی را تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه نموده و امیدواریم با اخذ نتیجه مثبت بتوانیم نسبت به ایفای تعهدات و جلب رضایت شما مشتریان گرامی اقدام نمائیم .

بدیهی است نتایج حاصله را متعاقباً به اطلاع مشتریان محترم خواهیم رساند .

 

با سپاس

مدیریت شرکت خدمات تجارت نگین خودرو 

(سهامی خاص)