نگین خودرو

تاریخ: 16 بهمن 1397

اطلاعیه شرکت نگین خودرو در خصوص تشابه اسمی رخ داده در جراید و کانالهای خبری

پیرو گزارش خبری انتشار یافته با موضوع پیگیری پرونده شاکیان شرکتهای متخلف لیزینگ خودرو توسط دادستانی محترم تهران، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که ذکر نام نگین خودرو در این خبر، در واقع مربوط به شرکت نگین خودرو آفتاب است که از چندین سال پیش تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گرفته است. در این خصوص شرکت نگین خودرو  به منظور جلوگیری از خدشه دار شدن نام خود و شفاف سازی و رفع هرگونه ابهام، اقدام به مکاتبه با دادسرای عمومی و انقلاب نموده است.