نگین خودرو

تاریخ: 14 تیر 1400

دنده مرده و پیامد های آن


دنده مرده چیست و چه پیامد‌هایی در پی دارد؟به عمل افزایش دنده گیربکس خودرو، در زمانی که موتور به گشتاور و دور موتور مناسب نرسیده باشد، دنده مرده می‌گویند.


برای مثال در نظر بگیرید که در جاده با دور موتور ۲۰۰۰rpm و در دنده ۳ ، در حال حرکت هستید و خیلی خوب احساس می‌کنید که در این دنده هنوز به گشتاور و قدرت مفید موتور نرسیده‌اید و باید بیشتر گاز بدهید که دور موتور به حدود ۳۵۰۰rpm برسد تا دنده را یک عدد بالا ببرید. حال اگر گاز نداده و در همان دور موتور پایین ، دنده را افزایش دهید، می‌بینید که از شتاب و نفس خودرو کاسته شده و صدای موتور هم تغییر می‌کند و در حقیقت به این کار، دنده مرده گویند.


حال عوارض دنده_مرده چیست؟ببینید دوستان زمانی که خودرو را دنده مرده می‌کنید ، به علت عدم تطابق گشتاور و قدرت موتور با دنده گیربکس و سرعت خودرو ، موتور دچار احتراق_ناقص شده که این احتراق ناقص موجبات صدمات فراوان به سوپاپ، رینگ پیستون، جداره داخلی پیستون و یا بوش پیستون را فراهم آورده و دست آخر باعث روغن سوزی شده و نیز مقدمات پاره‌شدن تسمه_تایم را نیز فراهم ‌می‌آورد.