نگین خودرو

تاریخ: 17 اردیبهشت 1401

مشکلی برای واردات خودرو از ماه آینده وجود ندارد

مشکلی برای واردات خودرو از ماه آینده وجود نداردمعاون پارلمانی رئیس جمهور سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو:دولت به جد پیگیر حل مشکلات صنعت خودرو است.

عدم واردات = استیضاح وزیرواردات خودرو تا پایان اردیبهشت منع داشت و بعد از آن می توانند تصمیم گیری کنند و مشکلی وجود ندارد.